Transport Ekologiczny – czy to w ogóle możliwe?

0
229

Transport ekologiczny to strategia, która coraz częściej dotyczy dużych koncernów oraz firm, które świadczą różnego rodzaju usługi (w tym nawet firm produkujących ekologiczną żywność).

Transport ekologiczny

Głównym celem tego typu działań jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, które powstają w ogromnych ilościach w dużych miastach i wszędzie tam, gdzie używa się pojazdów mechanicznych. Nie tylko wpływ na taki stan rzeczy mają także ogromne zakłady produkcyjne, ale też te, które produkujące żywność. Z tego też względu idea ekologicznego transportu ma poprzeć proces pozytywnych zmian, które mają prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, stworzenia lepszych warunków do życia w dużych miastach, a także do oddychania świeżym powietrzem. Według dostępnych danych, za prawie 25% emisji szkodliwych gazów cieplarnianych odpowiadają samochody ciężarowe, czyli te które związane są z dalekosiężnym transportem drogowym. Celem wprowadzenia idei ekologicznego transportu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń z pojazdów spalinowych do atmosfery, gleby i wody. Co więcej, działania tego typu mają też pokazać i uświadomić społeczeństwu, jak negatywny wpływ na życie i środowisko mają samochody i emitowane przez nie spaliny. W tym celu jednym z głównych pomysłów wdrażania ekologicznego transportu jest uniezależnienie transportu od paliw płynnych i zastąpienie ich paliwami alternatywnymi (takimi jak na przykład energia elektryczna i wodór).

Ekologiczny transport – ratowanie fauny i flory

Nie od dziś wiadomo, że emisja szkodliwych gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń, które emitowane są podczas spalania paliw płynnych, mają ogromny wpływ na nasze środowisko naturalne. By zapobiegać zniszczeniu środowiska naturalnego, ekologiczny transport zakłada w przyszłości przesunięcie części popytu z transportu drogowego na transport kolejowy, żegluga morską i śródlądową. Wszystkie tego typu działania mają ograniczyć emisję szkodliwych gazów i zanieczyszczeń, a tym samym przyspieszyć rozwój alternatywnych transportów, które dziś są wykorzystywane na mniejszą skalę.

Ekologiczna żywność z ekologicznym transportem

Jak pokazują statystyki, transport ekologiczny nie jest obcy firmom, które produkują na przykład zdrową, ekologiczną żywność. Wiele firm tego rodzaju chwali się wdrażaniem w swojej polityce ekologicznego transportu do transportu produkowanych przez nich ekologicznych dóbr. Tego typu działania mają pokazać, że na każdym etapie produkcji ekologicznych, naturalnych produktów można zastosować również ekologiczne rozwiązania, w tym ekologiczny transport. Choć takie rozwiązania wymagają specjalnej polityki wewnętrznej danej firmy, to jednak zauważa się wzrost działalności tego typu, co też dodatkowo pokazuje, że ekologiczna polityka jest możliwa do wdrożenia w każdym typie oferowanych usług. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by w przyszłości większość produkcyjnych firm wdrażała transport ekologiczny, co nie tylko wpłynie na zwiększenie rozpoznawalności danej marki i wzrost popytu na świadczone usługi czy produkty, lecz również na poprawę warunków życia danego społeczeństwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here