EUROPEJSKITYDZIEŃZRÓWNOWAŻONEGOTRANSPORTU
EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO
16-22 WRZEŚNIA 2017
Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
KONTAKT:
Rafał Włodarczyk
rafal.wlodarczyk@mos.gov.pl
+48 22 369 20 10
www.mos.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury odpowiada za politykę w zakresie transportu drogowego, kolejowego oraz powietrznego w Polsce. Realizuje również zadania związane z rozwojem transportu multimodalnego oraz zrównoważonego, przyjaznego środowisku transportu miejskiego.
KONTAKT:
Maria Perkuszewska
maria.perkuszewska@mi.gov.pl
+48 22 630 12 09
www.gov.pl/infrastruktura