EUROPEJSKITYDZIEŃZRÓWNOWAŻONEGOTRANSPORTU
EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO
16-22 WRZEŚNIA 2017

Startujemy!

Rozpoczynamy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu!

Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze oraz korzystania z komunikacji miejskiej.

Zwieńczeniem inicjatywy jest Dzień Bez Samochodu, w którym miasta biorące udział w kampanii wyznaczają jedną lub kila stref zarezerwowanych wyłącznie dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego. 

Od początku, czyli od 2012 r., kampania Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu stale się rozwija zarówno na arenie europejskiej, jak i w innych częściach świata. W edycji z 2014 r. uczestniczyło już 2000 miast z 44 krajów. W ponad połowie wprowadzono trwałe rozwiązania — razem 8543 — skupiające się głównie na zarządzaniu ruchem, dostępie do komunikacji oraz promowaniu transportu rowerowego i pieszego. W ramach kampanii poszczególne miasta przygotowują szereg atrakcji: wystawy, konkursy z nagrodami, happeningi.

Weź udział w konkursach fotograficznych w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu!