EUROPEJSKITYDZIEŃZRÓWNOWAŻONEGOTRANSPORTU
EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO
16-22 WRZEŚNIA 2017

Wywiad z Krajowym Koordynatorem ETZT w Polsce

Z uwagi na znacznie zwiększony udział polskich miast w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu w kampanii w 2017 roku, Europejski Sekretariat kampanii przeprowadził wywiad z Panią Marią Perkuszewską z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowym Koordynatorem ETZT w Polsce.

Wywiad dostępny jest na stronie www.mobilityweek.eu, pod adresem http://www.mobilityweek.eu/news/?c=search&uid=bec9a84e.

Poniżej tłumaczenie na język polski:

W Polsce zaobserwowano znaczący wzrost liczby miast i gmin biorących udział w tegorocznej kampanii, z 30 zarejestrowanych w 2016 roku do 105 w tym roku. Jak zostało to osiągnięte?

Gdy zostałam Krajowym Koordynatorem na początku tego roku, zaskoczyła mnie przede wszystkim niska liczba miast uczestniczących z Polski, ale byłam przekonana, że liczbę tę można łatwo zwiększyć. Polskie miasta są bardzo aktywne jeżeli chodzi o rozwój zrównoważonego transportu i biorą udział w wielu inicjatywach.

Okazało się, że co roku wiele polskich miast bierze udział w obchodach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i organizuje wydarzenia promujące transport publiczny, ale nie rejestruje tych aktywności na stronie www.mobilityweek.eu.

Dlatego wraz ze swoim Zespołem skupiliśmy się na identyfikacji tych podmiotów, które organizują we wrześniu wydarzenia związane z transportem, ale nigdy nie rejestrowały ich jako aktywności w ramach ETZT. Zwróciliśmy się do administracji regionalnych i zorganizowaliśmy kilka regionalnych Dni Informacyjnych, by zapoznać miasta i gminy z ideą  Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i procedurą rejestracji. Najbardziej efektywny okazał się jednak osobisty kontakt telefoniczny i mailowy.

Co było największym wyzwaniem w zakresie zwiększenia zainteresowania miast i zachęcenia ich do organizacji lokalnych kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Polsce?

Największym wyzwaniem było zidentyfikowanie i dotarcie do miast, które organizują wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz zachęcenie ich do rejestracji. Jestem przekonana, że wiele ciągle przed nami. Rozpoczęliśmy już planowanie kampanii w 2018 roku: większy nacisk położymy na współpracę w regionach, kontakt bezpośredni i rozpowszechnianie informacji. Jestem przekonana, że polskie miasta mają jeszcze dużo do pokazania w kolejnych latach.

Co polskie miasta i gminy zyskują, uczestnicząc w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu?

Zrównoważony transport w miastach na dzień dzisiejszy nie jest już jedynie opcją – jest koniecznością. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu umożliwia polskim samorządom nie tylko organizowanie aktywności w zakresie zrównoważonego transportu, ale także lepszą komunikację ze społecznościami lokalnymi.

Warto wspomnieć, że takie kampanie to dobra okazja do zwiększenia partycypacji społecznej i zacieśniania więzi w ramach społeczności. Duży potencjał jest w szczególności w mniejszych miastach.

Jest na to wiele dobrych przykładów, jednym z moich ulubionych są Gorlice - małe miasto na południu Polski, mające ok. 30.000 mieszkańców.  W tym roku w Gorlicach zorganizowano bardzo ciekawy program kampanii. Tutaj  powstało jedno z moich ulubionych zdjęć z tego roku, przy zaangażowaniu młodzieży szkolnej.

Udział w tak szerokiej kampanii społecznej przynosi wartość dodaną sam w sobie, poza tym przynależność do światowej społeczności Tygodnia Zrównoważonego Transportu to świetne uczucie!